Atrakcyjność interpersonalna

Szkoła Imielin Możliwość komentowania Atrakcyjność interpersonalna została wyłączona 12

Drugim terminem wymagającym wyjaśnienia jest atrakcyjność interpersonalna lub międzyosobnicza (interpersonal atrac- tion). W tej pracy rozumiem go bardzo szeroko. Po pierwsze, przejawem atrakcyjności jest sympatia lub miłowanie innych ludzi, a więc wyrażanie wobec nich pozytywnych emocji. Po drugie, o atrakcyjności człowieka świadczy dążenie innych do współpracy i współdziałania z nim, angażowanie się w jego sprawy osobiste, wykonywanie czynności altruistycznych i opiekuńczych na jego rzecz. Te dwa rodzaje atrakcyjności między- osobniczej będą przedmiotem dalszych rozważań.

Podobieństwo a sympatia. Można sformułować dwie konkurencyjne hipotezy na temat relacji między podobieństwem! Mówiąc o podobieństwie, mam zawsze na myśli podobieństwo subiektywne, czyli ocenę podobieństwa. Dla uproszczenia dalszego wy- 354 wodu nie będę tego ciągle podkreślał.

a sympatią interpersonalną. Pierwsza z nich, zwana w skrócie hipotezą podobieństwa, głosi, że człowiek darzy większą sympatią i bardziej lubi osoby oceniane jako podobne do siebie z punktu widzenia ważnych cech. Zgodnie z hipotezą drugą, zwaną hipotezą komplementarności, wyraża on sympatie w stosunku do osób uważanych za niepodobne, osób, które posiadają cechy dopełniające.

http://kasior.pl/

Pozostałe wpisy o szkole i edukacji online:

Atrakcyjność interpersonalna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Author

Related Articles

http://athleticsforever.pl/

Search

Back to Top